!!! Nyní nepřijímáme nové pacienty !!! Provoz recepce je v časech 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 !!!

Záchovná stomatologie


Cílem "záchovné" neboli "restorativní" stomatologie je zachovat, neboli zrestaurovat Váš vlastní zub.

Zubní kaz je v lidské populaci nejčastějším onemocněním. Vzniká působením bakterií na povrch zubní skloviny. Bakterie, které jsou součástí zubního plaku, rozkládají sacharidy na organické kyseliny, které odvápňují sklovinu a způsobují tak kaz.

Zubní kaz má několik stádií. V raném stadiu, pokud postižený zlepší hygienu chrupu, si tělo je schopno povrchový kaz samo "opravit" - zastavit. Nápravu defektu urychlí použití fluoridových iontů v potravě, pastách či lokálních fluoridových přípravcích.

Základním problémem záchovné stomatologie je ošetření zubního kazu. Výsledkem je zhotovení zubní výplně (plomby). Pro její zhotovení lze použít amalgám, skloionomer nebo fotokompozit. Pracujeme výhradně s kvalitními materiály renomovaných světových dentálních firem.

Fotokompozity

tzv. bílé výplně, jsou dnes již plnohodnotnou náhradou amalgámu. Jejich hlavní výhodou je estetika. Při zhotovení fotokompozitní výplně je nezbytné dodržet přesný protokol pracovního postupu stanovený výrobcem.

Fotokompozita nevyžadují pro retenci (držení ) v zubu tak značné odstranění tvrdé zubní tkáně jako amalgám - drží pomocí mikromechanické vazby, která zajistí pevné spojení výplně a zubu. K tuhnutí fotokompozitní pryskyřice je využito osvícení lampou, přičemž se monomer mění v polymer. Pro dokonalejší estetické dotvoření defektu zubu existuje široká škála barevných a různě transparentních odstínů fotokompozitů.

Pro trvanlivost fotokompozitní výplně je nezbytná výborná ústní hygiena.

Až na výjimky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Fotokompozity Fotokompozity

Fotokompozitní materiály také úspěšně pomáhají stomatologům řešit úrazy zubů ve viditelném úseku chrupu.

Fotokompozit Fotokompozit

Fotokompozitní fazety

Fotokompozita nám umožňují při malém zásahu do Vašeho zubu získat velký estetický efekt. Kompozitní fazety jsou schopny vyřešit situace, kdy chceme napravit:

Zhotovují se přímo v ústech pacienta. Při přípravě ošetření kompozitními fazetami je nutno zub brousit zcela minimálně nebo vůbec.

Před vlastním provedením ošetření je nezbytná pečlivá příprava celé situace. Po první konzultaci a po vyšetření zhotovujeme studijní otisk situace, fotodokumentaci a předběžný náhled budoucího výsledku.

Muž, 28 let- rozsáhlé krčkové defekty Přímé kompozitní fazety v rozsahu 13-23
Muž, 28 let- rozsáhlé krčkové defekty Přímé kompozitní fazety v rozsahu 13-23

Amalgám

- stále zastává své pevné místo mezi výplňovými materiály. Svými vlastnostmi, jako je pevnost, odolnost ve žvýkacím tlaku, schopnost "utěsnit se" v kavitě, trvanlivost, nižší cena, se amalgám nabízí zejména pro použití v postranním úseku chrupu.

V naší ordinaci používáme zejména amalgám typu non-gamma-2, který se vyznačuje lepšími fyzikálními vlastnostmi, vyšším obsahem stříbra, ale hlavně schopností stabilizovat rtuťovou složku amalgámu, což zamezuje uvolňování rtuti do organizmu.

Abychom garantovali pozitivní vlastnosti amalgámové plomby, pro zhotovení výplně je nutné použít kapslovaný amalgám. U něho je zaručen přesný poměr rtuti a prášku v uzavřené kapsli, přesný čas míchání a výrazně lepší mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti, což se projeví zejména dlouhodobou trvanlivostí amalgámové plomby. Ke zvýšení kvality a ještě větší pevnost výplně používáme "kladívko " na amalgám.

Hlavní nevýhodou amalgámu je jeho kovový vzhled a také tepelná vodivost. V závislosti na vzdálenosti výplně od zubní dřeně se v odůvodněných případech aplikuje léčebná a izolační mezivrstva - podložka.

Ve vybraných situacích jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Amalgán Amalgán
Výplň z kapslovaného amalgámu Výplň z kapslovaného amalgámu
   
Amalgám Kladívko
Rozdíly v amalgámové výplni- lesklé výplně jsou z kapslovaného amalgámu- stáří plomb je cca 10-12 let. Na stejném zubu zkorodovaná "obyčejná" výplň stará cca 1rok. Kladívko na kondenzaci kvalitní amalgámové výplně

Skloionomery

- skloionomerní cementy mají po zhotovení mléčně bílou barvu. Jejich hlavní výhodou je kontinuální uvolňování fluoridů, čímž tyto materiály částečně eliminují vznik sekundárního kazu vedle výplně.

Použití nalézají zejména jako výplně dětského chrupu, dále jako dlouhodobě provizorní výplně, nebo jako podložky pro amalgám a fotokompozita.

V současnosti roste kvalita těchto materiálů, neboť se dodávají v prefabrikovaných kapslích a připravují se ve speciální míchačce. Tím je zajištěna naprostá přesnost přípravy výplňového materiálu a konstantní vlastnosti při jeho zpracování. Spektrum použití skloionomerů se díky těmto možnostem rozšiřuje.

Až na výjimky nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Skloionomery Skloionomery
   

Ošetření dětského chrupu

První návštěva dítěte u stomatologa by měla proběhnout kolem prvního roku věku. V tomto období prořezávají první zoubky a je tedy vhodné je prohlédnout. Tato návštěva probíhá formou hry - povozíme děti na křesle, ukážeme mu nástroje, děti se seznámí s prostředím zubní ordinace.To jsou první kroky k získání důvěry u dětského pacienta.

Pohovoříme si s rodiči o péči o mléčné zoubky - i ty je nutno čistit a spolupráce rodičů při péči o dětský chrup je nezbytná. Mléčné zoubky jsou totiž k tvorbě kazu náchylnější, protože jejich sklovina je měkčí a kaz zde tak vzniká rychleji než u stálých zubů.

Čištěním zoubků se odstraní nejen zbytky jídla, ale také zubní plak, který je příčinou vzniku zubního kazu. Stav dočasných zoubků může ovlivnit i stav stálého chrupu. Rodičům vysvětlíme jakou pastu a další pomůcky používat.

Během prvních návštěv rodičů s dětmi u nás v ordinaci často také zdůrazňujeme jak důležitou roli hraje z hlediska zdraví zubů správná strava - zejména nápoje s obsahem cukrů jsou častou příčinou rychlého zkažení mléčných zoubků.

V našich ordinacích přistupujeme k dětským pacientům s maximální opatrností a snažíme se jim pobyt u nás v ordinaci zpříjemnit.

Lokální fluoridace

Jako doplněk preventivní prohlídky u dětí provádíme aplikaci fluoridových preparátů. Jedná se o naprosto bezbolestný zákrok, kdy po důkladném preleštění zubů rotačním kartáčkem nanášíme na povrch zubů koncentrovaný fluoridový gel nebo lak. Ten se zde nechá působit po dobu několika minut.

Po dohodě s rodiči můžeme též doporučit navíc vhodný prostředek pro domácí fluoridaci skloviny.

Pečetění zubů

V odůvodněných případech navrhneme dětem a jejich rodičům tzv. pečetění fisur. Jedná se o preventivní zákrok, který má ochránit čerstvě prořezané stálé zuby před vznikem zubního kazu. Při této proceduře se jamky a rýhy na kousací plošce vyplní materiálem podobným bílé plombě. Nezasahuje se přitom do vlastního zdravého zubu, pouze se povrch zubu v okolí fisur jemně zdrsní a pečetidlem se potáhne povrch zubu. Tímto jednoduchým zákrokem zamezíme průniku bakterií do hlubokých jamek a rýh na kousací ploškách stálých zubů. Pravidelně je však nutno pečetidlo na zubu kontrolovat během preventivních prohlídek.

Zdravý smíšený chrup Lokální fluoridace
   
Dětská stomatologie
Dětská snimatelná náhrada zhotovená z ortodontickych důvoů po předčasné ztrátě mléčné stoličky Spokojený dětský pacient

Usmívejte se s jistotou

Nabízíme standardní i nadstandardní komplexní péči o chrup pacientů všech věkových kategorií. Po vyšetření Vám navrhneme individuální léčebný plán, který je přizpůsoben Vašim potřebám, požadavkům, časovým a finančním možnostem.

Hlavním oborem naší činnosti je praktické zubní lékařství. V rámci tohoto oboru poskytujeme služby v oblastech:

Prevence je ta nejlepší léčba

Naším významným cílem je snaha pomoci pacientovi překonat strach z ošetření u zubaře. Právě strach často vede k odkladům návštěvy zubní ordinace a komplikuje práci zubního lékaře.

Proto základem péče o chrup pacienta v naší ordinaci je důraz na prevenci. Prevence je ta nejlepší léčba !

V přístupu ke stomatologii jako celku preferujeme koncept "rodinného lékaře".

Chceme pečovat o chrup rodičů a po čase i o chrup jejich dětí. Spolupráce rodičů s lékařem při přivykání dítěte na prostředí zubní ordinace je základem úspěchu preventivních opatření i samotného ošetření zubů Vašich dětí.

Pokud sdílíte podobný úhel pohledu na péči o své zuby, jsme tu právě pro Vás.

 

Zubní ordinace Plzeň

Adresa ordinace:

Francouzská 22
326 00 Plzeň - Slovany

Ordinační hodiny:

Pondělí - Úterý: 8:00 - 16:30
Středa - Čtvrtek: 8:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 12:00

Polední pauza: 12:00 – 13:00

Nové pacienty nepřijímáme
We are sorry, we don´t accept new pacients.

Recepce pro telefonáty: 377236167
8:00 – 12:00 hod a 13:00 – 15:00 hod.

 

   

Jak se k nám dostanete

Autem

MHD

Pravidla ošetření

Velký důraz klademe na úroveň dentální hygieny. Na základě vzájemné dohody lékaře s pacientem, lze u nás v ordinaci využít služeb některé z našich dentálních hygienistek. Provedení profesionální dentální hygieny nabízíme jak našim registrovaným pacientům, tak i zájemncům u nás neregistrovaným.

Cena času

Čas je pro každého z nás vzácný- jak pro Vás, naše pacienty, tak pro nás, Váš stomatologický tým. Vážíme si toho, že jste se rozhodli pro péči o svůj chrup v našich ordinacích. Věřte nám, že se maximálně snažíme ve stanoveném časovém limitu provést plánovaný výkon ve Vašich ústech. Stejný přístup vyvíjíme ale i vůči pacientovi, který byl objednán před Vámi, a proto se i přes veškerou snahu občas stane, že nejsme schopni přesně dodržet čas Vašeho objednání.

Za tuto situaci se omlouváme a prosíme Vás o pochopení.

Přesto Vás ale prosíme:

Máte zájem o naše služby? Napište nám!Zubní ordinace U Modrého zubu Plzeň

Zubní ordinace "U Modrého zubu"

MUDr. Nataša Kuralová

Francouzská 22
326 00 Plzeň

E-mail: info@modryzub.eu
Telefon: (+420) 377 236 167